2008

Den allseende blicken
Karin Ögren, Galleri Argo, Stockholm, 8/3 – 5/4 2008
Text: Susanna Slöör
, OMKONST

”Man in black”, olja på duk, © Karin Ögren

Karin Ögren väljer ett dramatiskt färgackord, rött och svart mot galleriets vita väggar, i sin nya utställning på Galleri Argo. Med skärpa och koncentration leder hon in oss i hennes till beskådande utlagda nya världar.
      Återigen tar hon med oss till Afrika, vårt mörka samvetes hjärta, men agendan är snarast storslaget känslomässig än politisk, även om färgerna skvallrar om intryck från nationernas emblematik.
      Men hon kastar oss även ut i nya abstrakta rymder färgade av längtan och gemenskap med små objekt cirkulerande i ellipsformade banor, som i ”Drömmarnas omkrets”. Ellipserna återkommer i en svit med mindre målningar där sammanställningen känns välbekant – en hyllning till Dick Bengtssons ”Richard in Paris”. I en av dem har mannens blick som nästan döljs av skuggan från hattbrättet försetts med ett öga ur ett annat sammanhang, infogat som en bild i bilden.

 ”Mr Black”, olja på duk, © Karin Ögren

Ögat som symbol för den allseende skaparen och övergången mellan en inre och yttre värld, återkommer i en stor knock-out-röd målning. Den skimrande röda färgen som lagts på i skikt med lager av umbra som vibrerande motklang är känslomässigt uppretande. Mot den grunden är de disparat blickande ögonen ”fästade” som lösa lappar.
      Karin Ögren visar återigen fast nu med en ännu mer renodlad konsekvens konglomeraten av våra inre tankekänslor, överförd i en symbolisk form. Ett poetiskt språk utvecklas representerande vårt inre skapande liv. Eller så blir vi genom att ”tänka” med hjälp av yttre hjälpredor mer uppmärksamma om oss själva. Karin Ögren påvisar att en viktig del, kanske rentav merparten, av vårt intellekt alltid uppstår/skapas och lagras utanför oss själva.

”Drömmarnas omkrets”, blandteknik, © Karin Ögren

Stockholm 2008-03-12 © Susanna Slöör, OMKONST