2005

Motsatsernas förklarande ljus

Karin Ögren, Galleri Argo 3-29/9 2005 
Text: Leif Mattsson
, OMKONST

Karin Ögren (f.1956) 3/9 – 25/9 2005
Galleri Argo

Minnes Arkiv © Karin Ögren

Karin Ögrens bilder kan med all rätt sägas vara deduktiva* då deras slutliga gestalt ligger innesluten i beståndsdelarnas respektive berättelse. Helheten är alltså inte summan av bildfragmenten men ändå fullt möjlig att härleda från respektive element.
     Detta sätt att utifrån filosofiskt delmaterial skapa nya komplexa bildkonstellationer var en av postmodernismens mer kreativa arbetssätt. Vi såg det utvecklas bland annat i Maya Eizin Öijers och Max Books konst. I Karin Ögrens fall finns dock en viss skillnad som lyfter hennes bilder över den rent konsthistoriska reflektionen – hennes outsinliga förlitan till färgens bärande kraft. Vilket framstår ännu tydligare på den nu aktuella utställningen än på tidigare presentationer.
     Karin Ögrens bilder har numera mer med modernismen och bauhausestetiken att göra än med 1990-talets postmodernism. Hennes konstruktioner refererar klart till den konstruktiva traditionen, samtidigt som man anar en viss skepsis mot densamma. Kanske finns där också ett drag av Paul Klees lekfulla anarkism – ett välgörande inslag i ett i övrigt stramt och sammansatt konstnärskap.