2015

Tåginfart får ny konst av Karin Ögren

Modell av förslaget ”Återkomst” av Karin Ögren.

Under projektnamnet ”Vackra infarter” vill Eskilstuna kommun utveckla och förstärka stadens järnvägsinfarter till att bli mer karaktärsfulla och tydliga för tågresenärer. Projektet omfattar Eskilstunas tre järnvägsinfarter; infarten från Västerås, från Stockholm (Svealandsbanan) samt infarten från Norrköping (Oxelösundsbanan).

Vid infarten från Stockholm (Svealandsbanan) ska ett nytt permanent konstverk få bidra till att skapa en tydligare och mer estetiskt tilltalande entré till Eskilstuna. Karin Ögren tilldelas uppdraget med sitt förslag ”Återkomst”. Motiveringen lyder:

”Ett välkomponerat verk som i sin enkelhet och renhet bidrar till ett lugn i den brokiga befintliga miljön. De stora runda formerna i klara färger syns på håll och hinner uppfattas av förbisvischande tågresenärer. För den som bott lite längre i Eskilstuna finns en igenkänningsfaktor från ett äldre tillfälligt, och av många uppskattat, verk av konstnären på gamla Tunafors fabriker – därav namnet!”

Konstverket ”Återkomst” av Karin Ögren beräknas stå färdigt under hösten 2015.

Övriga konstnärer som presenterat förslag på konstverk till platsen är Niklas Mulari och Lars-Erik Wahlberg.

Riktlinjerna för det konstnärliga uppdraget

Svealandsbanan från Stockholmhållet kommer in i staden parallellt med Odlarvägen. Staden börjar tvärt och på väg mot stationen passeras bostadsbebyggelse från olika tidsepoker. Längs vägen passeras även Sveaplans köpcentrum med tillhörande stor parkering, bensinmack och en stor reklamskylt.

Baksidan av reklamskylten har valts ut som plats för konstverket. Skyltens baksida är vänd mot både järnvägsspåret, gång- och cykelvägen som går längs spåret samt bostadshusen på Södra Bangårdsgatan. Konstverket ska utgå ifrån skyltens baksida och ”täcka” den.

Den konstnärliga gestaltningen ska ge järnvägsinfarten från Stockholm ett mer estetiskt tilltalande uttryck samt skapa en tydligare entré till Eskilstuna.